Meny

Värderingar

Ärlighet och öppenhet

 • Genom att föra en öppen och ärlig dialog visar vi att vi respekterar varandra och våra olika roller.
 • Våga kommunicera och konfrontera eventuella konflikter eller problem. Gör det på en gång och var inte rädd för att ta hjälp av andra om det känns jobbigt.

 

Engagemang och närvaro

 • Personligt ansvar, utvecklingsmöjligheter och kul på jobbet ökar allas engagemang och närvaro.
 • Att vara delaktig och ha inflytande ökar det personliga engagemanget hos alla och säkerställer den kvalitet företaget efterfrågar.
 • Friskvård i lämplig form är ett sätt att uppmuntra medarbetarna till att vilja mer.

 

Alltid hålla vad vi lovar

 • Genom bra kommunikation och återkoppling skapa vi rätt förutsättningar.
 • Vårt personliga ansvar för det egna arbetet är mycket viktigt.
 • Bra samarbete och teamwork gör att alla blir engagerade.

 

Respektera varandra

 • Vi är lyhörda för varandras åsikter och respekterar alltid ett beslut.
 • Var alltid ärlig och ödmjuk. Alla har lika värde.
 • Bemöt andra som du själv vill bli bemött och föregå alltid med gott exempel
 • Lämna inte ifrån dig ett jobb som någon annan får ta reda på eller en arbetsplats som inte har bra ordning och reda.

 

Känna stolthet i arbetet

 • Genom att vara engagerade och ha möjlighet att påverka det egna arbetet lämnar vi alltid ifrån oss ett bra jobb.
 • Vi ger och får uppskattning för ett bra jobb och har alltid en positiv attityd.
 • Personal och företag utvecklas tillsammans och allas arbete är viktigt för helheten.
Copyright © Solö Mechanical Solutions AB 2019 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB