Meny

Verksamhetspolicy

Vi vill att våra kunder skall känna ett mervärde i dialogen med oss. Därför engagerar vi oss personligen i varje enskild affär. Att ge råd och vara tillgänglig när kunden behöver oss är vår styrka.

 

Vi har lång erfarenhet av metallbearbetning vilket resulterat i en gedigen kunskapsbank. Detta tillsammans med vår moderna maskinpark gör att vi kan erbjuda våra kunder smartare lösningar, vilket leder till mer konkurrenskraftiga produkter och kostnadseffektiva lösningar.

 

Vi skall med god marginal leva upp till lagstiftning och berörda intressenters krav.
Vi skall arbeta aktivt med ständiga förbättringar och förebyggande av vår miljöpåverkan.

 

Kundnöjdhet, leveranssäkerhet, engagerade medarbetare, kompetens, energi, och kemikalier är de områden som är viktiga för oss att arbeta med för att uppnå målen.

 

/Thomas Engblom VD

Copyright © Solö Mechanical Solutions AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB