Meny

Affärsidé & Vision

Vår affärsidé
Solö Mechanical Solutions inriktar sig på små och medelstora volymer till kunder inom

Fordons, Gruv & Anläggning samt Industribranscher.
Vår geografiska närhet ger tillsammans med vår kompetens inom Mekanisk
tillverkning och design en styrka inom vår bransch. 

 

Vår vision
Solö Mechanical Solutions är ett beundrat företag och ledande leverantör till

krävande kunder i Europa.

Copyright © Solö Mechanical Solutions AB 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB