Meny

Verksamhetspolicy

Solö Mechanical Solutions är genom sin kunskap inom mekaniktillverkning ett beundrat

företag av våra intressenter vilket gör att vi erbjuder dessa ett mervärde i dialogen med oss.

 

Solö Mechanical Solutions vill ha de mest krävande kunderna då dessa driver vår utveckling

och kompetens, vilket innebär att vi engagerar oss personligen i varje enskild affär.
Att ge råd och vara tillgänliga när kunden behöver oss är vår styrka, vilket leder till
konstnadseffektiva lösningar.

 

Solö Mechanical Solutions tror på alla medarbetares lika värde, integriditet och arbetar aktivt med
engagemang, närvaro, ärlighet och öppenhet. 

 

Solö Mechanical Solutions skall kontinuerligt förebygga förorening och förbättra

processerna för att med god marginal förebygga risker och leva upp till

lagstiftning och bindande krav på de marknader vi är verksamma. 

 

Copyright © Solö Mechanical Solutions AB 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB