Meny

Verksamhetspolicy

Solö Mechanical Solution kan genom sin kunskap inom design, mekanisk tillverkning och montering erbjuda våra kunder ett mervärde i dialogen med oss.

 

Solö Mechanical Solution vill ha de mest krävande kunderna då dessa driver vår utveckling och kompetens, vilket innebär att vi engagerar oss personligen i varje enskild affär. Att ge råd och vara tillgängliga när kunden behöver oss är vår styrka, vilket leder till kostnadseffektiva lösningar.

 

Solö Mechanical Solution tror på alla medarbetares lika värde, integritet och arbetar aktivt med engagemang, närvaro, ärlighet och öppenhet.

 

Solö Mechanical Solution skall bedriva ett hållbart företagande och skall kontinuerligt förbättra processerna för att med god marginal förebygga risker, leva upp till lagstiftning och bindande krav på de marknader vi är verksamma.

Copyright © Solö Mechanical Solutions AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB